La crisi de l'Antic Règim es correspon amb els regnats de Carles IV i de Ferran VII (durant el qual es produeix també les primeres intentes de Revolució Liberal en un procés discontinu i intermitent amb fases de revolució i fases de reacció ), que acaba amb un conflicte dinàstic que esdevé en guerra civil (1ª Guerra Carlina) a la seua mort.

Sobre aquest convulse període tracten els recursos següents.

MAPA CONCEPTUAL SOBRE L'ENFONSAMENT DE LA MONARQUIA HISPÀNICA EN 1808 I L'ESCLAT DE LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA (1808-1814), DURANT LA QUAL ES PRODUEIX EL PRIMER INTENT DE REVOLUCIÓ LIBERAL DUT A TERME PER LES CORTS DE CADIS (1810-1814)

2_DE_MAYO.jpg

VIDEOS SOBRE EL REGNAT DE FERRAN VII