LA 1ª GUERRA CARLINA


A la mort de Ferran VII en 1833, el conflicte dinàstic, sorgit en 1830 amb el naixement de la infanta Isabel i la publicació de la Pragmàtica Sanció que anul·la la Lley Sàlica, esdevé en una guerra civil entre els partidaris de Carles Mª Isidre, germà de Ferran VII, que no reconeixen la legitimitat d'Isabel i els partidaris d'aquesta.

La estabilització de la guerra al nord de la Península, els triomfs carlins i la incapacitat de l'exèrcit governamental per a fer front a la situació, forçaren la regent (per tal d'ampliar la base social de suport a la seua filla) a cridar en 1835 per a formar govern els liberals progressistes , que iniciaren, entre 1835 i 1837, la tasca de desmantellar les institucions de l'Antic Règim i implantar un sistema liberal constitucional i un marc legal socioeconòmic capitalista. D'aquesta manera, la guerra carlina va accelerar irreversiblement el procés de revolució liberal a Espanya.

En el següent video tens un breu resum sobre aquest conflicte.LA REVOLUCIÓ LIBERAL I LA CONSOLIDACIÓ DE L'ESTAT LIBERAL DURANT EL REGNAT D'ISABEL II (1833-1868)