LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)
CANÇONS DE GUERRA
Pots escoltar altres cançons de la Guerra Civil en aquesta excel·lent pàgina sobre la contesa de l'IES Maria Moliner de Laguna de Duero (Valladolid):

http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/canciones.htm


LA FÍ DE LA GUERRA